فروشگاه ارسی کرمان

در این پروژه برای نمایش  محصولات داخل قفسه ها با توجه به سلیقه کارفرما از ریسه های LED استفاده شده است. همچنین برای تاکید برخی از محصولات از  چراغ های ریلی استفاده شده است.

محل:
کرمان
کارفرما:
فروشگاه ارسی کرمان
نورپردازی:
مهندس حسنی

محصولات استفاده شده در این پروژه