گالری طلا مانی

در این پروژه چراغ ها از یک نقطه به چندین کالا می تابند لذا از چراغ های چندتایی استفاده گردیده است. رنگ نور 4000 کلوین برای این منظور استفاده شده است.

محل:
تهران - اندرزگو
کارفرما:
گالری طلا مانی
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب