شوروم آدیش

در این پروژه صرفا فضاهای خاص روشن شده است.

توجه به عدم خیرگی و عدم ایجاد سایه های مزاحم، سرلوحه طراحی این پروژه می باشد.

محل:
تهران - فرمانیه
کارفرما:
شوروم آدیش
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه