فروشگاه کتاب الف

در این فروشگاه از چراغ های ریلی با رنگ نور سفید صدفی جهت تامین نور عمومی و نمایش کتاب های داخل قفسه ها استفاده شده است.

محل پروژه:
شیراز
کارفرما:
فروشگاه کتاب الف
نورپردازی:
نمایندگی لناافراتاب در شهر شیراز (مهندس ملکیان)