کاشی مرجان

در پروژه کاشی مرجان جهت تامین نورعمومی از چراغ های خطی آویز و برای تاکید بر سطوح کاشی ها و سنگ های این نمایشگاه از چراغهای ریلی با وضوح رنگ بالا استفاده گردیده است.

محل پروژه:
تهران - ملاصدرا
کارفرما:
کاشی مرجان
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه