فروشگاه بی سی سی

در پروژه bcc به علت تعدد محصولات از چراغ های چندتایی و چراغ های ترک لایت استفاده گردیده است. در این پروژه نور تابیده شده به محصولات ضمن تاکید بر آن ,نور عمومی را نیز به نحوی تامین می کند.

محل:
تهران - رسالت (مجتمع شاپرک)
کارفرما:
فروشگاه بی سی سی
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه