فروشگاه کلزیون

در این پروژه از چراغ COB قابل تنظیم برای تامین نور عمومی و نور تاکیدی روی مانکن ها استفاده گردیده است. برای روشنایی قفسه ها از ریسه LED با رنگ نور متناسب با رنگ کالاها استفاده شده است.

محل:
مازندران
کارفرما:
فروشگاه کلزیون
نورپردازی:
نمایندگی لناافراتاب در استان مازندران (مهندس عموزاده)

محصولات استفاده شده در این پروژه