فروشگاه مانتو نعیما

در این پروژه از چراغ های COB قابل تنظیم استفاده شده است. نور تابیده شده به مانکن ها به صورت فراتاب می باشد و جداره های چوبی توسط              وال واشر های LED نورپردازی شده است.

محل پروژه:
تهران - ولیعصر
کارفرما:
فروشگاه مانتو نعیما
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه