گالری طلا فرهومند

در این پروژه با توجه به رنگ طلا از چراغ های با دمای رنگ نور 3000 کلوین استفاده شده است.

برای جلوه بهتر محصولات در ویترین های بزرگ از ریسه آفتابی و ویترین های کوچک از چراغ های COB با نور تاکیدی متمرکز استفاده شده است.

محل:
تهران - ونک
کارفرما:
گالری طلا فرهومند

محصولات استفاده شده در این پروژه