سالن آمفی تئاتر دانشگاه الزهرا

محل پروژه:
تهران
کارفرما:
سالن آمفی تئاتر دانشگاه الزهرا
نورپردازی:
شرکت افق گستر با همکاری شرکت چوب طرح نوین