تالار طلائیه

در این فضا چیدمان منابع روشنایی مطابق با ساختار سقف تعریف گردیده و نور به صورت یکنواخت بر فضا ارائه می شود.  لوسترها و خطوط نوری ضمن تامین بخشی از روشنایی، جهت تزئین پروژه مورد استفاده قرار گرفته اند.

محل پروژه:
تهران - جاده لشکرک
کارفرما:
تالار طلائیه
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه