هتل امیران

مجتمع و هتل 4 ستاره امیران در شهر نیشابور یکی از طرح های معماری منتخب نشریه معمار در سال 96 می باشد.

نورپردازی و تامین تجهیزات روشنایی این پروژه توسط دپارتمان طراحی دفتر نمایندگی مشهد صورت گرفته است.

نورپردازی این پروژه به سه بخش نورپردازی نما, فضای داخلی و محوطه، مطابق با سبک معماری پروژه انجام گرفته است.

محل پروژه:
نیشابور
کارفرما:
هتل امیران
نورپردازی:
مهندس شهاب شالفروشان
تامین تجهیزات روشنایی:
گروه مهندسی همایش نیرو (نمایندگی لناافراتاب در شهر مشهد)