باشگاه ورزشی سام

در این پروژه برای ایجاد فضای پر نشاط و هیجان انگیز از چراغهای خطی رنگی و نور سفید به صورت توامان استفاده گردیده است.

محل پروژه:
تهران - پاسداران
کارفرما:
باشگاه ورزشی سام
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه