مجموعه ورزشی انقلاب

چراغ های پارکی nvc با تابش نور  غیر مستقیم محیط آرام بخشی را در فضاهای سبز و مسیرهای حرکت عمومی ایجاد می کند.

محل پروژه:
تهران - سئول
کارفرما:
مجموعه ورزشی انقلاب
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب

محصولات استفاده شده در این پروژه