پیش دبستانی منظومه خرد

در مدرسه خرد چراغ ها مشابه ستاره های آسمان به صورت نامنظم در سقف استفاده شده اند. این بی نظمی و ساختار شکنی در همه ی فضاهای این پروژه تکرار گردیده است.

محل پروژه:
تهران - ولنجک
کارفرما:
پیش دبستانی منظومه خرد
نورپردازی:
شرکت لناافراتاب