شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شرکت لناافراتاب در 16 امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با 3 برند: افراتاب، ان وی سی و کانل شرکت کرد.

شرکت لناافراتاب در 16 امین نمایشگاه بین المللی صنعت برق با 3 برند: افراتاب، ان وی سی و کانل شرکت کرد.
و در پایان این نمایشگاه به عنوان غرفه برتر و نمونه شانزدهمین نمایشگاه صنعت برق انتخاب شد.